Program NemoKalk pro rok 2017, 2018 a 2019

O programu NemKalk 7 - program na úřední (administrativní) a tržní oceňování nemovitostí

Program NemKalk 7 je všestranný nástroj pro snadnou a rychlou tvorbu znaleckých posudků a ocenění, který maximálně využívá výhody nejnovějších operačních systémů a internetových technologií. Aktuálně obsahuje modul pro úřední oceňování podle vyhlášek č. 182/1988 Sb. až č. 199/2014 Sb., modul pro obecnou metodiku tržního oceňování s obvyklým a ekonomickým nájemným a modul pro oceňování podle postupů ÚZSVM. Dále je s jeho pomocí možné vypracovat i odborné vyjádření k tržní hodnotě nemovitosti a určit směrnou hodnotu pro daň z nabytí nemovitých věcí.

NOVÉ Unikátní vlastností je automatické určení vzdálenosti a kontrolní vizualizace pro nejkratší vymezený úsek silnice v ocenění stavebních pozemků podle vyhlášky č. 441/2013 Sb. a č. 199/2014 Sb. Díky zaměření značek hranic obcí jsou tyto vzdálenosti změřeny s nejvyšší možnou dosažitelnou přesností !!!

Součástí programu jsou dále všechny vyhlášky o průměrných cenách zemědělských pozemků od roku 1995 a data z Malých lexikonů obcí České republiky od roku 1999. Také obsahuje databázi hranic katastrálních území celé ČR a díky tomu je (s ohledem na jejich sousednost) mimo jiné schopen automaticky určovat ceny a přirážky zemědělských pozemků a základní ceny stavebních pozemků.

V metodice tržního oceňování lze dále využít propojení na naše nejznámější realitní servery a díky tomu snadno automaticky stahovat data a fotografie vybraných nemovitostí. Takto získaná data jsou přehledně zařazena do textu znaleckého posudku, fotografie jsou automaticky formátovány do efektních galerií.

Další informace naleznete v uživatelské příručce zde »

Ukázky programu


Mapa katastrálního území


Lexikon obcí a pozemků

Novinky